Erosta eheäksi -kurssi, huhtikuu

8.4.2024, klo 00.00 - 12.4.2024, klo 00.00
16.11.2023, klo 00.00 - 18.2.2024, klo 23.59
16
Katja Harinen
Erosta eheäksi® -kurssilla eroa jäämistä käsitellään yhdessä vertaisten kanssa kokeneen ammattilaisen ohjauksessa.

Kurssi on tarkoitettu yli 50-vuotiaille, vähintään puoli vuotta, ja pääsääntöisesti korkeintaan kolme vuotta aiemmin eronneille (erilleen muuttaneille) henkilöille . Sopeutumista tukevalle kurssille hakeminen ei edellytä Eläkeliiton yhdistyksen jäsenyyttä.

Eronneelle tarkoitetun sopeutumista tukevan kurssin tavoitteena on uusien näkökulmien saaminen muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja oman identiteetin uudelleen rakentaminen sekä uuden omanlaisen elämänpolun löytäminen eron jälkeen.

Eläkeliiton järjestämät ja STEA:n rahoittamat valtakunnalliset kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Maksuttomuus ei kuitenkaan koske Eläkeliiton piirien järjestämiä kursseja, eikä Lehmirannan lomakeskuksen järjestämiä harrastekursseja ja varsinaisia lomia.

Sen sijaan käytössä on peruutusmaksu, jos peruutus tehdään myöhemmin kuin kaksi viikkoa kurssin alkamisesta. Viime hetken peruutukset jättävät kurssipaikkoja täyttämättä sekä hankaloittavat majoitusjärjestelyjä.
Jos peruutus on tapahtunut 14 vuorokautta tai aikaisemmin ennen kurssin alkua, peruutusmaksuja tai kuluja ei peritä.

Viime hetken peruutuksien maksut ovat seuraavat:
Peruutus 13–7 vrk ennen kurssin alkua: 10 euroa/kurssivuorokausi (esimerkiksi kolmen vuorokauden kurssista 30 euroa)
Peruutus 0‒6 vrk ennen kurssin alkua: 20 euroa/kurssivuorokausi (esimerkiksi kolmen vuorokauden kurssista 60 euroa)
Mikäli kurssilainen ei saavu kurssille ilmoittamatta asiasta, häneltä peritään peruutusmaksua 20 euroa/kurssivuorokausi.
Peruutusmaksua ei peritä, mikäli peruutuksen syynä on oma, omaisen tai läheisen sairastuminen tai muu vakava tilanne. Näissä tapauksissa pitää esittää lääkärintodistus tai muu vastaava todenne.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun kurssin järjestäjä tai suunnittelija on kuitannut saaneensa ilmoituksen.
Peruutusmaksu ei koske Lehmirannan lomakeskuksen järjestämiä harrastekursseja.

Lehmirannan lomakeskus, Salo